Strona Główna > Opłaty
Opłaty

Przedszkole Olimpijskie to przedszkole bez ukrytych kosztów!

Wpisowe/opłata administracyjna wynosi 300 zł, jest to opłata roczna. Czesne płatne jest zgodnie z umową.

PAKIET I: Czesne- 500 zł 

Opłata czesnego zawiera zajęcia podstawowe oraz dodatkowe. W ramach zajęć podstawowych zapewniona jest opieka logopedy oraz psychologa. Proponowane przez nas zajęcia dodatkowe to:

Koszt całodniowego wyżywienia wynosi 12 zł. 

PAKIET II: Czesne: 400zł - do 5 h

Opłata czesnego zawiera zajęcia podstawowe oraz dodatkowe. W ramach zajęć podstawowych zapewniona jest opieka logopedy oraz psychologa. Proponowane przez nas zajęcia dodatkowe to:

Koszt całodniowego wyżywienia wynosi 10 zł. 

Opcja karnetowa:

Oferujemy również pakiety godzinowe.

Cena jednej godziny w pakiecie to 12 zł.

Istnieje możliwość wykupienia dowolnej ilości godzin do zrealizowania do września 2017.

Pytania prosimy kierować mailowo lub telefonicznie.