Strona Główna > Ramowy Plan Dnia w Przedszkolu Olimpijskim
Ramowy Plan Dnia w Przedszkolu Olimpijskim

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze: zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne,tematyczne i ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem; zabawy ruchowe,

origami, zajęcia plastyczne, techniczne (plastelina, modelina, malowanie farbami, itd.)

wyrabianie nawyków higieniczno – porządkowych i samoobsługowych, przygotowanie do śniadania

 śniadanie, czynności higieniczne po śniadaniu,

zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Działania indywidualne i zespołowe, zabawy i zajęcia o charakterze twórczym – gry i zabawy logiczne, muzyczne, plastyczne, parateatralne (drama, zabawy z elementami pantomimy), j. angielski, teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi (zgodnie z harmonogramem),

zajęcia na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, 

 czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu

 obiad, czynności higieniczne po obiedzie,

odpoczynek dzieci w zależności od potrzeb: leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajek i baśni czytanych przez nauczyciela, zajęcia plastyczne,

przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek,

utrwalenie treści programowych, zajęcia twórcze rozwijające zainteresowania dziecka (muzyczne, plastyczne, językowe, sportowe), pobyt na świeżym powietrzu o charakterze wychowawczym, zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe: mini-tenis, taniec, konie, warsztaty tematyczne, basen, zajęcia artystyczne...